רוני,

למרות שכבר שמעתי אותך בעבר, גם הפעם היה מרתק ומלמד.

שנה טובה ובהצלחה בתובנות ובמסרים שאת מעבירה מניסיונך האישי.

ד"ר רמי סולימני
מנכ"ל אשלים ג'וינט ישראל